W dniu 7 września br. nasza uczennica z klasy IV G Ewelina Stodółkiewicz reprezentowała naszą szkołę w XI Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbył się w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konkurs organizowany jest przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. W konkursie rywalizowali uczniowie, którzy uzyskali najlepszy wynik w teście, podczas I etapu w czerwcu br.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Urząd Miasta Częstochowy przystąpił do opracowania „Strategii Terytorialnej Subregionu Północnego na lata 2021-2027".

Do udziału w tworzeniu tego dokumentu zostali zaproszeni mieszkańcy miasta Częstochowa oraz całego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Jeśli chcesz mieć wpływ na strategię to zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line przeznaczonej dla mieszkańców dostępną pod linkiem:

https://www.interankiety.pl/f/6MebrJX4

Państwa opinia wyrażona w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będzie miała wpływ na kształtowania lokalnej polityki społecznej miasta na kolejne lata.

Od 1 września br. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą obowiązywały najnowsze wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz z Ministrem Zdrowia. Opracowany dokument zawiera rekomendacje i zalecenia mające na celu bezpieczną organizację stacjonarnych zajęć szkolnych w warunkach pandemii.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wytycznymi.

 

Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie nowe roku szkolnego.

Rozpoczęcie odbędzie sie według następującego harmonogramu:

Klasy I godz. 9:00 (patio z tyłu szkoły, przy złych warunkach pogodowych sale gimnastyczna)

Klasy II godz. 10:00

Klasy III i IV godz. 11:00

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, którzy mieszkają na terenie Miasta Częstochowa. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł netto.

Wniosek o stypendium szkolne wypełniają rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń.

Wypełniony wniosek wraz z pełną niezbędna dokumentacją do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej należy złożyć do dnia 14 września 2021 r.
do pedagoga szkolnego – pokój nr 40.

Przez MOPS rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje (zawarte w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

Zapraszamy wszystkich rodziców klas pierwszych na zebranie, które odbędzie się 31.08.2021 r (wtorek) o godz. 17:00 na sali gimnastycznej. 

Zebranie dla rodziców klas trzecich odbędzie się 2.09.2021 r. (czwartek) o godz. 17.00 w wyznaczonych salach.

Zebranie dla rodziców klas drugich i czwartych odbędzie się 6.09.2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w wyznaczonych salach.

Na początku roku szkolnego tradycyjnie w bibliotece szkolnej odbędzie się kiermasz książek, podczas którego będzie można sprzedać i kupić podręczniki.

Zapraszamy wszystkich uczniów.

Z żalem zawiadamiamy, że w następstwie tragicznego wypadku w dniu 05.07.021 r. zmarła uczennica naszej szkoły Marta Jędrczak.

Jej odejście jest dla nas niepowetowaną stratą. Składając wyrazy głębokiego współczucia, łączymy się w bólu z Rodziną i Przyjaciółmi Zmarłej.

Zawiadamiamy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 09.07.2021 r. (piątek) o godzinie 12.00 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Borownie.

Odbiór wyników matur odbędzie się 5 lipca o godz. 11:30.

IVA p. Bożena Bąk - sala 53

IVB p. Jolanta Bracisziewicz - sala 28

IVC p. Paweł Kapica - sala 50

IVD p. Krzysztofa Jończyk-Kałuża - sala 51

IVF p. Magdalena Pabiasz-Poskuta - sala 52

IVG p. Kolanta Klimowicz - sala 54

Absolwenci - pokój nauczycieslki

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku.

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, Szanowni Rodzice i Pracownicy Szkoły.

Dziś w nietypowy sposób, w pracowniach lekcyjnych, w gronie wychowawcy, klasowych kolegów i koleżanek bez uroczystej akademii, kończymy rok szkolny 2020/2021.

Był to wyjątkowo trudny rok, nic nie było „normalne”. Wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się z naszych osiągnięć. Udało się wiele: udział i sukcesy w konkursach i olimpiadach, wycieczki, wyjścia, obozy i zawody sportowe.

W tym dniu Wszystkim należą się gorące podziękowania:
Uczniom za pracowitość, wysiłek, zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży. Rodzicom za współpracę, za wszelkie działania wspierające szkołę, za zrozumienie oraz pomoc i zaangażowanie w zdalną naukę.

Przed nami wyczekane wakacje. Życzymy Wszystkim żeby były słoneczne, radosne i bezpieczne. Niech każdy nabierze sił do dalszej nauki i pracy w nowym roku szkolnym.

Więcej artykułów…