ZesPOLeni to konkurs edukacyjny, którego celem jest zaangażowanie młodzieży do poszukiwania obszarów i wątków, które świadczą o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Kto może aplikować?

Konkurs skierowany jest do uczniów II i III klas polskich szkół ponadpodstawowych położonych w miastach średnich (wg definicji przyjętej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju1). W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie 7-osobowe zespoły (6 uczniów i 1 nauczyciel-opiekun). Każda szkoła może być reprezentowana tylko przez jeden zespół, który może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową. Rejestracji do udziału w konkursie może dokonać dyrektor szkoły, opiekun zespołu lub inny pracownik szkoły za pomocą formularza online na stronie www.konkurszespoleni.pl.

Jak ma wyglądać praca konkursowa?
Zadaniem uczniów będzie przedstawieniem wybranego obszaru lub wątku pozytywnego wpływu Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Lichtensteinu w formie materiału wideo/filmu w języku angielskim z polskimi napisami (przy użyciu dowolnego sprzętu pozwalającego na rejestrowanie obrazu i dźwięku np. telefon, aparat, tablet, komputer, kamera).
Film musi spełniać następujące kryteria techniczne:
• Długość: od 3 do 4 minut
• Rozmiar pliku: do 128MB
• Format zapisu: .avi lub .mp4

Jak będą oceniane prace?
Prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę składającą się z eksperta od stosunków międzynarodowych, eksperta filmowego oraz dyrektora kreatywnego. W ocenie pracy będą brane pod uwagę dwa główne aspekty – merytoryczny oraz kreatywno-realizacyjny. Pod uwagę nie będzie brana jakość wideo – nie musi być ono wykonane profesjonalnym sprzętem czy być wysokiej rozdzielczości.
1 Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów – w tej chwili jest to 255 miejscowości w całej Polsce. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju

Nagrody

Nagrodami w konkursie są vouchery – karty podarunkowe na zakup sprzętu sportowego w sieci sklepów Decathlon:

I i II miejsce: vouchery (każdy o wartości 600 PLN) dla każdego polskiego Uczestnika, będącego członkiem Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-opiekuna oraz voucher (o wartości 3000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół.
III i IV miejsce: vouchery (każdy o wartości 400 PLN) dla każdego Uczestnika będącego członkiem polskiego Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher na zakup sprzętu sportowego (o wartości 3000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół.
3 wyróżnienia: vouchery (każdy o wartości 200 PLN) dla każdego Uczestnika będącego członkiem polskiego Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher (o wartości 2000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół.

Dla pierwszych 400 uczestników, którzy prześlą Pracę Konkursową (uczniowie i nauczyciele), z wyłączeniem laureatów Konkursu, Organizator zapewnia pamiątkowe gadżety o wartości jednostkowej nie przekraczającej 50 zł brutto wysyłane po zakończeniu konkursu. O kolejności decyduje data rejestracji zespołu.

Dodatkowo, dla zdobywców I i II miejsca, Wykonawca zorganizuje 4-dniową wizytę studyjną w Norwegii w dniach 17-20.05.2021r. oraz dla zdobywców III i IV miejsca 4-dniową wizytę studyjną w Krakowie w dniach 12-15.04.2021r., podczas których zostaną wręczone nagrody. Wszelkie koszty związane z wizytą pokrywa Organizator. W przypadku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, Organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia lub anulacji wizyt. W przypadku odwołania wyjazdu laureatom zostaną wręczone dodatkowe nagrody – zgodnie z zapisami regulaminu.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Konkurs jest finansowany ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Funduszy norweskich i EOG.

Po więcej szczegółów i bieżących informacji zapraszamy również na Facebooka:
www.facebook.com/konkurszespoleni/.
Kontakt z biurem konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W dniach od 04.01 do 08.01.2021r. na terenie Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego odbyła się akcja "Ferie w Mieści" dla uczniów naszej szkoły.

Zajęcia były prowadzone z samoobrony, pierwszej pomocy, na strzelnicy pneumatycznej, z musztry i ogólnosprawnościowe. W czwartek uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych w Jura Park Biskupice, które odbywały się z zakresu łączności, jazdy kładami i na terenie do paidbala.

W zajęciach uczestniczyło od 36 do 46 uczniów.

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie na stwórzenie własnej wizji „Centrum Edukacyjne Przyszłości w Minecraft”

Na podstawie wizualizacji dostępnej na stronie www.zawodowaczestochowa.pl najdokładniej jak to możliwe odwzoruj elewację „Centrum Edukacyjne Przyszłości w Minecraft”, jeśli chodzi o wnętrze, pozostawiamy pełną dowolność!

Czekamy na baseny, pracownie, miejsca wypoczynku i sale konferencyjne. Wypełnij wymarzone centrum po brzegi swoją kreatywnością.

Ocena prac konkursowych będzie uwzględniać następujące elementy:

  • odwzorowanie pracy
  • zgodność pracy z tematyką konkursu
  • pomysłowość
  • wykonanie, przedstawienie szczegółów
  • poziom artystyczny

Laureatami konkursu będą uczniowie, którzy zajmą od 1 do 3 miejsca, a każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w konkursie.

Na laureatów czekać będą nagrody o wartości nawet 1000 zł – w tym między innymi monitor gamingowy.

Czas zgłoszeń upływa 17 stycznia 2021 r. o godz. 23:59.

Szczegóły konkursu: https://zawodowaczestochowa.pl/

 

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 grudnia 2020 roku następują zmiany w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego:

• egzaminy będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach
• brak egzaminów ustnych (możliwe tylko dla absolwentów, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną).
• zniesienie obowiązku zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

ZMIANY W DEKLARACJACH MATURALNYCH

• Jeśli jesteś w czwartej klasie i złożyłeś deklarację wstępną do dnia 30.09.2020r. lub
• Jeśli jesteś absolwentem z poprzednich lat i złożyłeś już deklarację przed wejściem w życie nowego rozporządzenia

Nie musisz składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie chcesz wprowadzić żadnej innej zmiany - Twoja wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.

Musisz złożyć deklarację ostateczną, jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów dodatkowych, które zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej musisz nanieść zmiany, potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć deklarację do dyrektora szkoły. Możesz też złożyć nową deklarację – formularz jest dostępny tutaj:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Q&A/EM%202021%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20Wariant%20A.pdf

Preferowany przez szkołę termin wprowadzania zmian w deklaracjach tegorocznych absolwentów to czas styczniowych egzaminów zawodowych.

Absolwenci z poprzednich lat, którzy chcą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego mogą składać deklaracje do dnia 8 lutego 2021r. Można ją pobrać korzystając z poniższego linku, wypełnić i przynieść do szkoły.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Q&A/EM%202021%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20Wariant%20A.pdf

Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu maturalnego:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/zasady-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego-w-2021-r-pytania-i-odpowiedzi/

 KONKURS NA PROJEKT WIZUALIZACJI BUDYNKU CENTRUM EDUKACYJNEGO PRZYSZŁOŚCI w CZĘSTOCHOWIE

Gmina Miasto Częstochowa
ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Częstochowie na stworzenie wizualizacji budynku/kompleksu budynków szkoły, która byłaby – w mniemaniu uczniów – miejscem idealnym do zdobywania wiedzy i doświadczenia oraz stawiania pierwszych kroków na swojej ścieżce zawodowej. Centrum edukacyjne to nic innego jak szkoła przyszłości – nowoczesna i przyjazna, bez barier architektonicznych i niewykluczająca kogokolwiek. Niechaj wyobraźnia naszych uczniów wyznaczy granice…

Celem Konkursu jest
stworzenie wizualizacji budynku przyszłości w Częstochowie. Budynek ma pełnić funkcje edukacujno – naukowe i zapewnić młodym ludziom optymalne warunki rozwoju społecznego i klimat dla rozwijania umiejętności oraz komptencji. Budynek powinien spełniać standardy zasad zrównoważonego rozwoju z naciskiem na bycie budynkiem ekologicznym. Poza funkcją szkolną – salami do nauki i laboratoriami - istotną częścią kompleksu powinny być obiekty spędzania czasu wolnego, baseny, korty tenisowe, galeria sztuki, etc.
Stworzone przez uczniów Centrum Edukacyjne będzie podstawą do dalszych działań częstochowskich uczniów w świecie rzeczywistości wirtualnej w ramach najnowszego projektu przygotowywanego przez miasto.

Jury Konkursu
składa się z przedstawicieli miasta:
- Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji UM
- Sławomir Stolarski – Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej UM
- Anna Tymoshenko – Kierownik Centrum Obsługi Inwestora UM
Jury wyłoni najlepszy projekt, którego autor/autorzy otrzymają nagrodę ufundowaną przez Centrum Obsługi Inwestora.

Wymagania techniczne
Wizualizacja w formie elektronicznej: w programie graficznym lub – w przypadku wersji malarskiej lub rysunkowej – skan, powinna zostać przesłana do Urzędu Miasta Częstochowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin i forma składania projektów
Projekty należy przesłać do 4 stycznia 2021 roku do godziny 15:30.

Uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego, który odbędzie się w styczniu 2021 roku, proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

Wg komunikatu Dyrektora CKE zdający na egzamin zawodowy może wnieść następujące przyrządy:

Egzamin pisemny: Wszystkie kwalifikacje
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz można mieć kalkulator prosty.

Egzamin praktyczny:

Kwalifikacje: A.30; A.31; A.32; AU.22; AU.31; AU.32; AU.35:
Kalkulator prosty; ołówek; gumka; linijka; temperówka; długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Kwalifikacja: AU.36:
Kalkulator prosty; ołówek; gumka; linijka; ekierka; temperówka; długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Kwalifikacja: A.35:
Kalkulator prosty; ołówek; gumka; długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Kwalifikacja: A.36:
Kalkulator prosty; długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Każdy z uczniów musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (dowód osobisty lub legitymację szkolną)

PRZYPOMINAMY o reżimie sanitarnym: obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Przy wejściu do szkoły obowiązkowa dezynfekcja rąk.

Maseczkę i rękawiczki można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku przy którym będą rozwiązywane zadania egzaminacyjne. Po skończeniu egzaminu należy ponownie założyć maseczkę i rękawiczki.

Na egzamin należy zgłosić się na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Przy wejściu obowiązkowa dezynfekcja rąk.

HARMONOGRAM

Egzamin praktyczny

Data

Godzina

Numer

kwalifikacji

ilość osób

Miejsce

Uczniowie/klasa

11.01

9.00 – 11.00

AU.22

25

świetlica

Kl. III TL

11.01

9.00 – 11.00

AU.31

15

Sala 55

Kl. IV F  TS

11.01

9.00 – 11.00

A.31

4

Sala 104

absolwenci

11.01

13.00 – 15.00

AU.32

87

Sala gimnastyczna

Kl. IV  TL

11.01

13.00 – 15.00

AU.32

15

Sala 52

Kl. IV  TL

11.01

13.00 – 15.00

AU.32

15

Sala 55

Kl. IV  TL

11.01

13.00 – 15.00

A.32

4

Sala 104

absolwenci

11.01

16.00 – 18.00

A.30

3

Sala 104

absolwenci

14.01

15.00 - 18.00

AU.35

6

Sala 51

Kl. III G/IV G

14.01

15.00 - 18.00

AU.35

6

Sala 54

Kl. III G/IV G

18.01

15.00 - 18.00

AU.36

8

Sala 51

Kl. IV G  TE

18.01

15.00 - 18.00

AU.36

8

Sala 54

Kl. IV G  TE

18.01

15.00 - 18.00

AU.36

8

Sala 39

Kl. IV G  TE

 

 Egzamin pisemny

Data

Godzina

Numer

kwalifikacji

ilość osób

Miejsce

Uczniowie/klasa

12.01

10.00 – 11.00

AU.22

1

świetlica

Kl. III TL

12.01

10.00 – 11.00

AU.31

15

Sala 55

Kl. IV F  TS

12.01

10.00 – 11.00

AU.35

3

Sala 52

Kl. III G

12.01

12.00 – 13.00

AU.32

87

Sala gimnastyczna

Kl. IV  TL

12.01

12.00 – 13.00

AU.32

15

Sala 52

Kl. IV  TL

12.01

12.00 – 13.00

AU.32

15

Sala 55

Kl. IV  TL

12.01

12.00 – 13.00

AU.36

24

świetlica

Kl. IV G  TE

 

 

Prosimy wszystkich rodziców, uczniów oraz absolwentów o głosy w tegorocznym Budżecie Obywatelskim.

Głosowanie odbywa się za pomocą strony internetowej:

www.konsultacje.czestochowa.pl

GŁOSUJEMY NA PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI 721 ‼️‼️

KAŻDY głos się liczy !!!!

2020.11.06 bop

Jesteśmy wicemistrzami Częstochowy w Sztafetowych biegach przełajowych w kategorii chłopców. Na tych samych zawodach dziewczęta zajęły 5 miejsce.

Gratulacje obu zespołom.

W dniu 6.10.2020 r klasy I D, IB, IIIC pod opieką p. M. Skoczewskiej, A. Pytel oraz L. Czaja wzięły udział w marszu na orientację zorganizowanym w Lesie Aniołowskim.
Młodzież miała za zadanie zorientować się w terenie, wyszukać na podstawie mapy, punkty biegów na orientację, podbić się na punktach i wrócić na metę.
Marsz na orientację był bardzo dobrą okazją do ćwiczenia znajomości mapy , orientacji w terenie oraz integracji zespołów klasowych.

Jak co roku w Dniu Chłopaka nie zabrakło emocji i rywalizacji sportowej. W tym roku także odbyło się "Pompowanie w Kochanie". Trzyosobowe zespoły z każdej klasy miały wykonać jak najwięcej pompek w czasie 30 sekund. Jak zawsze walka była zacięta i emocjonująca. Klasa IIC4 okazała się bezkonkurencyjna zdobywając tytuł Mistrza w robieniu pompek na czas.

GRATULACJE!!!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

Samorząd uczniowski
Marta Skrzypkowiak
Agnieszka Kędzierska

Jesteśmy najlepszą szkołą ponadpodstawową w Częstochowie w lekkiej atletyce w kategorii chłopców.

Najlepsze wyniki indywidualne uzyskali:

Patryk Prokopowicz 100 m - I miejsce,

Kacper Szczerba 200 m - I miejsce i rekord życiowy,

Mateusz Kacperka 200 m II miejsce,

Dawid Kiszka 1500 m II miejsce,

Patryk Taranek skok w dal II miejsce ,

Mateusz Sobański pchniecie kulą III miejsce,

Sztafeta 4 x 100 m I miejsce,

Dawid Szczepański rzut dyskiem III miejsce,

Konrad Cichocki w oszczepie III miejsce.

Opiekunem drużyny jest Paweł Trebert.

Więcej artykułów…