sprzedawca

sprzedawca

Przygotowuje towary do sprzedaży

Na bieżąco uzupełnia asortyment na sali sprzedażowej

Zabezpiecza towar przed uszkodzenie, kradzieżą

Business people analyzing marketing reports

Udziela klientom dodatkowych informacji na temat sprzedawanych produktów

Obsługuje klientów, w tym pakuje towar, przyjmuje należność

Przyjmuje reklamacje

sylwetka absolwenta

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:

perspektywy

Praca

nauka

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji

Język polski
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne

Języki obce

Język angielski
Język niemiecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

chemia (innowacja pożarnicza),
geografia (innowacja policyjna),
wiedza o społeczeństwie (innowacja wojskowa)

Współpraca międzynarodowa

Uczniowie mają możliwość realizowania praktyki zawodowej za granicą, np. w Anglii, Hiszpanii. Realizujemy programy: Erasmus+, eTwining, Program Krajów Nadbałtyckich. Współpracujemy ze szkołami na Litwie i Ukrainie.

Osiągnięcia

Laureaci i finaliści Olimpiady Logistycznej, Laureaci i Finaliści w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej, Sukcesy w: Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie Teologii Katolickiej, Olimpiadzie wiedzy i wartości w sporcie, konkursach historycznych, zawodach sportowych.

Praktyki

Praktyka organizowana przez szkołę w klasie III i IV,  w firmach: Auchan, Makro, OBI, Leroy Merlin, WOMAX, Cyganex Logistic, OMEGA Transport.

Egzaminy kwalifikacyjne

Kwalifikacja I pod koniec klasy III,
Kwalifikacja II pod koniec I semestru klasy V

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia realizowane w ramach innowacji

Baza dydaktyczna

7 sal komputerowych, trzy sale z tablicami multimedialnymi, wszystkie sale wyposażone w rzutniki, dwie sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica sportowa, boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-ruchowy, bieżnia, bar z możliwością zakupu ciepłych posiłków

Współpraca z pracodawcami

Szkoła posiada umowę patronacką z Castoramą, Wkręt-Met. Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

Współpraca z innymi podmiotami

Szkoła współpracuje z: Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademią Polonijną, Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Sadem Rejonowym w Częstochowie, ochotniczymi strażami pożarnymi.

cropped-logo.png
Odtwórz wideo

informacje o szkole

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, w skład, którego wchodzi Technikum Nr 2, jest jedną z najstarszych szkół w naszym mieście. Powstał w 1921 roku. W chwili obecnej uczy się tu około 845 uczniów.

Oprócz udziału w zajęciach dydaktycznych, uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np. koło teatralne, dziennikarskie, rowerowe, przedsiębiorczości, ekonomiczne, koła przedmiotowe przygotowujące uczniów do matury, zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych, koło wolontariatu, współpracy z hospicjum, Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, TPD, PCK. W czasie tych zajęć młodzież może poszerzać swoje wiadomości, rozwijać zainteresowania.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych zajęciach sportowych: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, strzelectwo, tenis stołowy, lekka atletyka, samoobrona. Część zajęć wychowania fizycznego odbywa się na Hali Polonia.

Uczestniczymy w realizacji kilku programów europejskich: ERAZMUS+, eTwinning, Program Krajów Nadbałtyckich. Uczestniczą w interesujących spektaklach muzycznych, teatralnych, nie tylko w częstochowskich placówkach kulturalnych.

W szkole organizowane są także zajęcia profilaktyczne prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin.

Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniom, chętnie współpracująca z rodzicami.

Nasze profile

Dzwonki

E-dziennik

Wzbogać swoje życie już dziś

Adres

ul. Warszawska 142
42-200 Częstochowa

Telefon

34 365 64 50

Email

zsko@edukacja.czestochowa.pl

© Copyright 2024 - Artur Go