Zajęcia ze statystyki

You are currently viewing Zajęcia ze statystyki

W dniu 12 kwietnia 2024 roku uczniowie klasy 2h kształcący się w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez p. Gabrielę Noczyńską i p. Barbarę Olszok, które pracują w Urzędzie Statystycznym w Katowicach.
Zajęcia pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej” odbyły się w ramach przedmiotu Podstawy ekonomii i statystyki. Na końcu lekcji wszyscy uczniowie otrzymali ołówki i notatniki z logo Głównego Urzędu Statystycznego, a nauczyciel koordynujący zajęcia p. J. Grochowina ciekawe materiały edukacyjne.