eTwinning

You are currently viewing eTwinning

15 kwietnia odbyła się kolejna wideokonferencja z uczestnikami projektu “Meet us and our native legend”.
Tym razem były to warsztaty językowe, podczas których prezentowano znane postacie, które zyskały popularność dzięki swoim osiągnięciom, odwadze, ale też i osobowości.
Spotkanie rozpoczęło się od “burzy mózgów” i dyskusji. Następnie uczniowie udostępniali przygotowane przez siebie prezentacje.
Podczas spotkania używaliśmy narzędzi Web2.0, które umożliwiają interakcję i wspólne tworzenie treści online. Uczniowie mieli możliwość doskonalenia języka angielskiego i bliższego poznania kultury kraju partnerskiego – Turcji.
Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie będzie równie interesujące i ciekawe dla uczestników projektu.