Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie 
mgr Mariusz  Zawada

wtorek Czwartek

14:00 - 16:00

10:00 - 12:00

Z-ca dyrektora
mgr inż. Dorota Szymczyńska

poniedziałek wtorek Środa Czwartek Piątek

11:20 - 16:40

07:30 - 12:25

11:20 - 16:40

07:30 - 12:25

07:30 - 12:25

Z-ca dyrektora
mgr inż. Aleksandra Kupczak

poniedziałek wtorek Środa Czwartek Piątek

07:30 - 12:25

11:20 - 16:40

07:30 - 12:25

11:20-16:40

07:30 - 12:25

Kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr Krzysztofa Jończyk-Kałuża

poniedziałek wtorek Środa Czwartek Piątek

07:30 - 12:25

07:30 - 12:25

07:30 - 12:25

07:30 - 12:25

11:20 - 16:40

ZS im Jana Kochanowskiego

© Copyright 2024 - Artur Go