historia szkoły

1921
Powstanie szkoły

Szkoła Handlowa (to pierwotna nazwa obecnej szkoły) została założona w 1921 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie. Bezpośrednią przyczyną powstania tej placówki był dynamiczny rozwój przemysłu i handlu po odzyskaniu niepodległości. Szczególne zasługi dla realizacji podjętego przedsięwzięcia przypisuje się p. Franciszkowi Wilkoszewskiemu – właścicielowi drukarni i redaktorowi „Gońca Częstochowskiego”; p. Leonowi Piotrowskiemu – właścicielowi sklepu z artykułami kolonialnymi; p. Bolesławowi Rylskiemu – właścicielowi fabryki szkła oraz księgarzowi p. Antoniemu Gmachowskiemu.

Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Dzikiej (zwanej później Handlową, a obecnie Korczaka), a jej pierwszym dyrektorem był Józef Trzos. 

1931
Szkoła koedukacyjna

Początkowo była to szkoła męska, licząca 100 uczniów. Od roku 1931 stała się placówką koedukacyjną, a liczba uczniów wzrosła do 300. Do wybuchu wojny rozwijała się bardzo prężnie, m.in. dzięki staraniom dyr. Lecha Smólskiego, zamordowanego później w Katyniu.

1939-1945
Okres wojenny

W czasie okupacji władze niemieckie zezwoliły na prowadzenie szkoły w zakresie przedmiotów zawodowych. Nauczyciele języka polskiego, historii, geografii musieli więc kontynuować swą pracę w ramach tajnego nauczania. Wielu z nich przypłaciło to życiem, wraz z wychowankami. Nazwiska tych osób widnieją na pamiątkowej tablicy wmurowanej na I piętrze budynku szkolnego.

1945
Okres powojenny

Po wyzwoleniu, w lutym 1945r. szkoła wznowiła swą działalność. W 1951r. szkoła została upaństwowiona i przyjęła nazwę Państwowe Zakłady Kształcenia Administracyjnego i Handlowego. Po roku działalności została rozdzielona na dwie odrębne jednostki: Technikum Handlowe, pod dyr. Feliksa Pasternaka i Technikum Finansowe, pod dyr. Karola Fuksa.

lata 60, 70
Rozwój szkoły

W 1958 roku Technikum Handlowe przeobraziło się w Technikum Ekonomiczne nr 1, obok którego funkcjonowała utworzona 2 lata wcześniej Zasadnicza Szkoła Handlowa. Rok 1971 to kolejny etap reorganizacji szkoły, w wyniku, którego znacznie poprawiła się baza dydaktyczna szkoły. W roku jubileuszu pięćdziesięciolecia szkoły, istniejącym szkołom nadano wspólną nazwę Zespołu Szkół Zawodowych. W roku 1974/75 z Zespołu zostały wyłączone i przeniesione do budynku przy ul. Augustyna Liceum Ekonomiczne i Policealne Studium Ekonomiczne. Rok ten był ostatnim rokiem pracy długoletniego dyrektora szkoły Feliksa Pasternaka.

W 1977 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół objął mgr Ryszard Waryś (na zdjęciu), który pozostawał nim nieprzerwanie przez 28 lat do lutego 2005 roku.

1980
Zmiana lokalizacji

Nową epokę w życiu szkoły zapoczątkowało jej przeniesienie z początkiem lat 80. z ul. Korczaka na ul. Warszawską 142, gdzie mieści się ona do dziś.
Po kilku latach - obok istniejącego już budynku - stanął nowy gmach, przekazany do użytku 27 czerwca 1986 roku.

W roku 1990 obok działającej szkoły handlowej utworzono Liceum Ekonomiczne oraz Liceum Ogólnokształcące.
Trzy lata później, Zespołowi Szkół nadano imię Jana Kochanowskiego. W 2002 roku szkoła obchodziła jubileusz 80-lecia swojego istnienia. Szkoła nasza łączy nowoczesność i tradycję, kształci i wychowuje młodzież na miarę XXI wieku.

Od marca 2005 roku do końca marca 2013 roku funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Janusz Cygan (na zdjęciu).

lata współczesne

Obecnym dyrektorem naszej szkoły od kwietnia 2013 roku jest mgr Mariusz Zawada.

Nasze profile

Dzwonki

E-dziennik

Wzbogać swoje życie już dziś

Adres

ul. Warszawska 142
42-200 Częstochowa

Telefon

34 365 64 50

Email

zsko@edukacja.czestochowa.pl

© Copyright 2024 - Artur Go