programy edukacyjne

eTwining

Program eTwinning istnieje w naszej szkole od stycznia 2005r.
Koordynatorem programu w naszej szkole jest mgr Katarzyna Pychyńska – nauczyciel języka angielskiego, która reprezentowała Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego na konferencji inauguracyjnej w Brukseli w 2005r..

Zadaniem Programu eTwinning jest wspieranie partnerskiej współpracy między szkołami europejskimi z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej. Program ten umożliwia nauczycielom i młodzieży w Europie lepsze wzajemne poznanie i wymianę informacji dotyczących wszystkich dziedzin życia przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych i informatycznych.

Program eTwinning ma służyć także do nawiązania i umocnienia związków między szkołami w Europie poprzez możliwości komunikowania się z przedstawicielami innych kultur za pomocą Internetu, programów komputerowych i wycieczek zagranicznych.

Program ten umożliwia również poznanie obszaru kulturowego danego kraju, z którym szkoła współpracuje, udział w projektach międzynarodowych, wymianę korespondencji za pomocą pisania e-mali i korzystanie z sieci Internet.

SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOSĆI

„Szkoła Przedsiębiorczości” to jeden z kilkunastu programów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, działającej w ramach Junior Achievement Worldwide.

Jest to znak, jakości w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości przyznawany szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

O Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” mogą ubiegać się szkoły, które: kształtują wśród uczniów postawy przedsiębiorcze, dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i finansowej, współpracują z gospodarczo - społecznym otoczeniem szkoły, inicjują działania z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko lokalne, przygotowują do rynku pracy.

Certyfikat Jakości zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

METROEDUKACJA

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego jest jedną ze szkół objętych programem METROedukacja.

Celem tego programu jest przygotowanie młodzieży do pracy w nowoczesnych wielkopowierzchniowych placówkach handlowych.

Projekt realizowany jest we współpracy z Metro Group – właścicielem sieci hipermarketów takich jak Real, Media Market, Makro Cash and Carry.

Uczniowie biorący w nim udział odbywają praktyki i uczestniczą w zajęciach warsztatowych w placówkach handlowych należących do Metro Group. Na zakończenie edukacji otrzymują dwujęzyczne certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe. Mają one pomóc w znalezieniu pracy na rynku europejskim.

Program jest połączeniem wiedzy teoretycznej oraz praktycznej i zyskał akceptację uczniów jak i nauczycieli.
Ponadto po skończeniu szkoły Koncern METRO Group oferuje absolwentom szkół ponadgimnazjalnych program "METRO Student". Są to studia dzienne licencjackie i praktyki studenckie na stanowiskach kierowniczych w sieciach handlowych Makro i Real. Koncern pokrywa koszty czesnego i zakwaterowania.

Nasze profile

Dzwonki

E-dziennik

Wzbogać swoje życie już dziś

Adres

ul. Warszawska 142
42-200 Częstochowa

Telefon

34 365 64 50

Email

zsko@edukacja.czestochowa.pl

© Copyright 2024 - Artur Go