zasady rekrutacji

Kiedy?

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczyna się 13 maja 2024 roku

Jak?

Elektroniczna rekrutacja odbywa się na stronie internetowej: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

REGULAMINY REKRUTACJI

wzory teczek

Klasa IA Technik Logistyk z innowacją pożarniczo-ratowniczą
Klasa IB Technik Logistyk z innowacją policyjną
Klasa IC Technik Logisyk Oddział Przygotowania Wojskowego
Klasa ID Technik Spedytor z innowacją policyjną
Klasa IE Technik Ekonomista z innowacją policyjno-prawną
Klasa Ia Branżowa Szkoła I Stopnia - Magazynier-Logistyk
Klasa Ib Branżowa Szkoła I Stopnia - Sprzedawca

oświadczenia

Nasze profile

Dzwonki

E-dziennik

Wzbogać swoje życie już dziś

Adres

ul. Warszawska 142
42-200 Częstochowa

Telefon

34 365 64 50

Email

zsko@edukacja.czestochowa.pl

© Copyright 2024 - Artur Go