magazynier-logistyk

magazynier-logistyk

Przyjmuje towar – sprawdza, czy rodzaj, ilość i jakość są zgodne z dowodem nadania otrzymanym od dostawcy

Wydaje towar odbiorcom

Sortuje, paczkuje, etykietuje towar

Logistic workers carrying boxes with loaders

Informuje o zasobach magazynowych i konieczności uzupełnienia zapasów, przeprowadza inwentaryzację

Prowadzi dokumentację magazynową

Obsługuje urządzenia techniczne, np. komputer, wózki unoszące

sylwetka absolwenta

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:

perspektywy

Praca

nauka

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji

Język polski
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne

Języki obce

Język angielski

Praktyka zawodowa

W klasie I i II –  2 razy w tygodniu,
W klasie III – 3 razy w tygodniu.
Uczeń Branżowej Szkoły I stopnia jest młodocianym pracownikiem. Podpisuje umowę na cały cykl kształcenia z wybranym przez siebie pracodawcą. W razie braku takiej możliwości, szkoła pomaga w zawieraniu umów z pracodawcami

Współpraca międzynarodowa

Uczniowie mają możliwość realizowania praktyki zawodowej za granicą, np. w Anglii, Hiszpanii. Realizujemy programy: Erasmus+, eTwining, Program Krajów Nadbałtyckich. Współpracujemy ze szkołami na Litwie i Ukrainie.

Osiągnięcia

Laureaci i finaliści Olimpiady Logistycznej, Laureaci i Finaliści w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej, Sukcesy w: Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie Teologii Katolickiej, Olimpiadzie wiedzy i wartości w sporcie, konkursach historycznych, zawodach sportowych.

Egzaminy kwalifikacyjne

Pod koniec klasy III,

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia realizowane w ramach innowacji

Baza dydaktyczna

7 sal komputerowych, trzy sale z tablicami multimedialnymi, wszystkie sale wyposażone w rzutniki, dwie sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica sportowa, boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-ruchowy, bieżnia, bar z możliwością zakupu ciepłych posiłków

Współpraca z pracodawcami

Szkoła posiada umowę patronacką z Castoramą, Wkręt-Met. Szkoła współpracuje ze wszystkimi pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową.

Współpraca z innymi podmiotami

Szkoła współpracuje z: Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademią Polonijną, Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Sadem Rejonowym w Częstochowie, ochotniczymi strażami pożarnymi.

cropped-logo.png
Odtwórz wideo

informacje o szkole

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, w skład, którego wchodzi Technikum Nr 2, jest jedną z najstarszych szkół w naszym mieście. Powstał w 1921 roku. W chwili obecnej uczy się tu około 845 uczniów.

Oprócz udziału w zajęciach dydaktycznych, uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, np. koło teatralne, dziennikarskie, rowerowe, przedsiębiorczości, ekonomiczne, koła przedmiotowe przygotowujące uczniów do matury, zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych, koło wolontariatu, współpracy z hospicjum, Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, TPD, PCK. W czasie tych zajęć młodzież może poszerzać swoje wiadomości, rozwijać zainteresowania.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych zajęciach sportowych: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, strzelectwo, tenis stołowy, lekka atletyka, samoobrona. Część zajęć wychowania fizycznego odbywa się na Hali Polonia.

Uczestniczymy w realizacji kilku programów europejskich: ERAZMUS+, eTwinning, Program Krajów Nadbałtyckich. Uczestniczą w interesujących spektaklach muzycznych, teatralnych, nie tylko w częstochowskich placówkach kulturalnych.

W szkole organizowane są także zajęcia profilaktyczne prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin.

Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniom, chętnie współpracująca z rodzicami.

Nasze profile

Dzwonki

E-dziennik

Wzbogać swoje życie już dziś

Adres

ul. Warszawska 142
42-200 Częstochowa

Telefon

34 365 64 50

Email

zsko@edukacja.czestochowa.pl

© Copyright 2024 - Artur Go