kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego04 września 2023r.  poniedziałek  godz. 9.00 – klasy pierwsze
Pozostałe klasy spotkanie z wychowawcą
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022r.
22 grudnia – wigilie klasowe
Ferie zimowe29 stycznia – 11 lutego 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 02 kwietnia 2023r.
Praktyka zawodowa25.09 – 20.10.2023r. –  IV D
25.09 – 20.10.2023r. – III A
30.10 – 27.11.2023r. – IV B
30.10 – 27.11.2023r. – III B
27.11 – 22.12.2023r. – III E
27.11 – 22.12.2023r. – III D
04.03 – 29.03.2024r. – IV A
04.03 – 29.03.2024r. – III C
02.04 – 29.04.2024r. – IV C
02.04 – 29.04.2024r. – IV E
Semestr I

Dla klas V od 04.09.2023r. do 15.12.2023r.

Dla klas młodszych od 04.09.2023r. do 12.01.2024r.

Semestr II

Dla klas V od 18.12.2023r. do 26.04.2024r.

Dla klas młodszych od 15.01.2024r. do 21.06.2024r.

Ilość tygodni

Klasy III i IV – 32 tygodnie

Klasy V – 30 tygodni

Pozostałe klasy – 36 tygodni

Egzamin maturalny – próbny19, 20, 21 lutego 2024r.
Egzamin maturalny

7, 8, 9 maja 2024r.

poprawkowi: pisemny – 20.08.2024r.  godz. 9.00;  ustny 21.08.2024r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa

10 – 15 stycznia 2024r. – pisemny kwalifikacje trójliterowe

09 stycznia 2024r. – praktyczny SPL.01, SPL.04, SPL.05

11 – 13 stycznia 2024r. – praktyczny EKA.04

15 -19 stycznia 2024r. – praktyczny EKA.05

09 – 20 stycznia 2024r. – praktyczny HAN.01

Ogłoszenie wyników i wydanie certyfikatów 27 marca 2024r.

Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje do 8.04. 2024r.
Dyplomy dla absolwentów od 24 maja 2024r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia

04 – 10 czerwca 2024r. – pisemny kwalifikacje trójliterowe

03 czerwca 2024r. – praktyczny SPL.01, SPL.04, SPL.05

10 – 13 czerwca 2024r. – praktyczny EKA.04

13 -18 czerwca 2024r. – praktyczny EKA.05

03 – 19 czerwca 2024r. – praktyczny HAN.01

Ogłoszenie wyników i wydanie certyfikatów 30 sierpnia 2024r.
Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje do 09.09. 2024r.    

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych26 kwietnia 2024r.
Zakończenie zajęć szkolnych21 czerwca 2024r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora szkoły
29 września 2023r.Wycieczka nauczycieli
09 styczniaEgzaminy zawodowe
marzec 2024r.Dzień otwarty
02 maja 2024r.Dzień po 1 maja
06 maja 2024r.Dzień przed maturą
07, 08, 09 maja 2024r.Matura
31 maj 2024r.Dzień po Bożym Ciele
03 czerwcaEgzamin zawodowy

Nasze profile

Dzwonki

E-dziennik

Wzbogać swoje życie już dziś

Adres

ul. Warszawska 142
42-200 Częstochowa

Telefon

34 365 64 50

Email

zsko@edukacja.czestochowa.pl

© Copyright 2024 - Artur Go