Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Adres

ul. Ireny Kosmowskiej 5,
42-200 Częstochowa
tel. 34 362 24 24,
tel. kom. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Pomoc Dziecią

.

Pomoc rodzicą

terapie

Zakres działania Poradni

 • trudności w nauce oraz specyficznych trudności (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia)
 • zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 • trudności wychowawczych
 • wad zmysłów
 • autyzmu
 • niepełnosprawności
 • zaburzeń komunikacji językowej, wad wymowy
 • problemów adaptacyjnych
 • problemów rodzinnych
 • trudności wychowawczych
 • problemów emocjonalnych
 • problemów małżeńskich i par wpływających bezpośrednio na rozwój emocjonalny dziecka
 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna
 • socjoterapia
 • szeroki zakres zajęć edukacyjnych dla rodziców na terenie szkół, przedszkoli i poradni
 • szkołę dla rodziców
 • interwencje i konsultacje wychowawcze
 • mediacje rodzinne
 • terapię rodzin
 • pomoc psychologiczną dla rodziców
 • interwencje kryzysowe

Nasze profile

Dzwonki

E-dziennik

Wzbogać swoje życie już dziś

Adres

ul. Warszawska 142
42-200 Częstochowa

Telefon

34 365 64 50

Email

zsko@wp.pl

© Copyright 2024 - Artur Go