Projekt "Szkoła Patriotów"

Symboliczny grób zamordowanego przez komunistów Stanisław Kweca znajduje się w rodzinnym grobowcu na cmentarzu „Kule” w Częstochowie. Informuje o tym napis umieszczony na płycie umieszczonej z przodu pomnika. Uczniowie klasy 3e zaopiekowali się tym szczególnym miejscem: uporządkowali miejsce spoczynku Zasłużonego i

Po przeprowadzeniu wywiadów z p. Anną Olczyk i z dr Tomaszem Toborkiem oraz po zapoznaniu się z dostępnymi publikacjami naukowymi postanowiliśmy odszukać symboliczny grób naszego bohatera. Ukoronowaniem wspólnych działań było nakręcenie filmu: „Stanisław Kwec i Konspiracyjne Wojsko Polskie”, w którym

Uczniowie z „Koła Miłośników Historii” przeprowadzili wywiad z historykiem, pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN, autorem książki: „Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie”, p. Tomaszem Toborkiem. Znany badacz dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego opowiedział nam o kilku ciekawych akcjach przeprowadzonych przez

W maju 2023 roku uczniowie z „Koła Miłośników Historii”, w ramach  Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego: „Szkoła Patriotów”  spotkali się  z  panią Anną Olczyk – córką Stanisława Kweca. W czasie naszego spotkania pani Ania pokazała nam pamiątki rodzinne po tacie, głównie zdjęcia

Stanisław Kwec

W kwietniu 2023 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego: „Szkoła Patriotów” zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Celem projektu jest przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach. W ramach

Nasze profile

Dzwonki

E-dziennik

Wzbogać swoje życie już dziś

Adres

ul. Warszawska 142
42-200 Częstochowa

Telefon

34 365 64 50

Email

zsko@edukacja.czestochowa.pl

© Copyright 2024 - Artur Go