eTwinning

You are currently viewing eTwinning

Za nami pierwsza wideokonferencja z uczestnikami projektu.
Podczas spotkania online mieliśmy okazję poznać się bliżej, powiedzieć kilka słów o sobie, a także zaprezentować swoje szkoły.
Wszyscy uczestnicy mieli szansę porozmawiania w języku angielskim.
Bariera językowa przełamana – następna wideokonferencja to warsztaty językowe.