W dniu dzisiejszym odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pan Dyrektor dziękował nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za codzienny trud wkładany w edukację młodzieży oraz za działania na rzecz wspólnego dzieła jakim jest oświata.

Swoją obecnością zaszczycili nas również emerytowani pracownicy naszej szkoły. Dziękujemy za przybycie.

Pierwszy etap XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej został wyznaczony na dzień 23 października 2019 roku, godz. 11.00.

Zgłoszeni uczestnicy proszeni są o przybycie pod sale nr 90 oraz 94 o godz. 10.45 wraz z czarnym długopisem.

Każdy uczestnik otrzyma imienną kartę odpowiedzi oraz zestaw pytań w formie papierowej.

Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do zbiórki makulatury i nakrętek.

Dochód ze zbiórki makulatury przeznaczymy na sprzęt audio dla potrzeb społeczności oraz tablice pamiątkową Towarzystwa Przyjaciół Lwowa.

Zebrane nakrętki będą przekazane rodzinie tobiaszka, które przyczynią się do sfinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla chorego chłopca.

W tym tygodniu swoje zmagania zainaugurowała drużyna naszych siatkarek. W spotkaniach grupowych radziły sobie ze zmiennym szczęściem:


ZS Kochanowski - LO Bieganski 1:2
ZS Kochanowski- ZSE 0:2
ZS Kochanowski - ZST 2:0.

Skład naszej reprezentacji: Zuzanna Hajduś, Natalia Kupiec, Lena Lubieniecka, Marta Wolna, Marta Wrona, Zuzanna Cichoń, Iza Latek, Sylwia Wolna, Weronika Kowalczyk, Paulina Polańska, Paulina Bodus, Natalia Kasznicka .

Opiekun Paweł Kapica

W dniu dzisiajszym uczniowie naszej szkoły brali udział w zorganizowanym w ramach wydarzeń poświęconych pamięci Kresom i Polakom na Kresach wykładzie Pani Katarzyny Węglickiej pt.: "Wielka Historia i Wielcy Polacy na dawnych Kresach Rzeczpospolitej".

Podczas spotkania Pani Katarzyna opowiadąła uczniom o wyjątkowym miejscach na Wschodzie i ludziach związanych z Kresami.

Na zakończenie spotkania, krótki wykład dał Pan Józef Porzecki, który jest wieloletnim wiceprezes Związku Polaków na Białorusi,  autorem wielu inicjatyw społecznych, twórcą i prezesem Społecznego Komitetu Ochrony Miejsc Polskiej Pamięci Narodowej, zajmującego się upamiętnianiem, renowacją i ocaleniem od zapomnienia miejsc spoczynku polskich żołnierzy i osób zasłużonych.

Organizatorem wydarzenia były częstochowskie  szkoły w tym Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego.

W dniu 9 października odbyły się zawody sportowo - obronne organizowane przez WKU Częstochowa dla klas mundurowych. Nasza drużyna zajęła w nich drugie miejsce ulegając jedynie ZSTiO im. S. Żeromskiego.

Drużyny startowały w kilku konkurencjach np.: test wiedzy, pierwsza pomoc przedmedyczna czy strzelanie. Najtrudniejszą konkurencją był bardzo wyczerpujący tor przeszkód, w którym reprezentacja naszej szkoły okazała się najlepsza.

Gratulacje!

10 października uczniowie klasy II E z innowacją wojskową wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej dr Aurelię Woźnicką ps. ,,Rela".

Historię „Reli” przybliżył Jan Kwaśniewicz, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach.

Tablica upamiętniająca dr Aurelię Woźnicką została umieszczona na ścianie kaplicy p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus (cmentarz Kule). Uroczystego odsłonięcia tablicy wspólnie z Senatorem RP Arturem Warzochą dokonał wiceminister rolnictwa, Szymon Giżyński.

Opieka: Katarzyna Organa

W dniu 9 pażdziernika odbyły się zajęcia w ramach przygotowania do Olimpiady Statystycznej.

Prowadziły je dwie zaproszone pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach O. w Częstochowie p. Gabriela Noczyńska i p. Barbara Olszok. W zajęciach uczestniczyło 14 uczniów z klas: 1E4, 1E5, 3G i 4F.

Tematem zajęć były "Zasoby informacyjne statystyki publicznej". Uczniowie zapoznali się ze stroną GUS oraz z wybranymi bazami danych, a w ramach ćwiczeń generowali zestawienia danych dotyczące zdawalności matur.

Opieka: Jolanta Ciesielska, Aleksandra Bednarska.

9 października uczennice ze Szkolnego Koła Wolontariatu - Marta Huras, Weronika Orlikowska, Wiktoria Jabłońska , Natalia Młyńczak oraz Pamela Świątek i Wiktoria Kempa pod opieką Jolanty Biel uczestniczyły w warsztatach plastycznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 z okazji Święta Drzewa.

{gaallery}2019.10.09_wolontariat{/gallery}

W dniu dzisiejszym uczennice Klaudia Mazur, Klaudia Lenczewska i Oliwia Mysłek brały udział w zawodach tenisa stołowego dziewcząt.

Po trzech zwycięskich meczach uległy w finale ZS Gastronomicznych i zajęły drugie miejsce w dzisiejszych zawodach. Tym samym awansowały do zawodów rejonowych które odbędą się 18 października.

Gratulujemy.

Opiekun: Agnieszka Kędzierska

3. września uczniowie ze Szkolnej Grupy Rowerowej ,,Dzwonek'' pod opieką Dariusza Pucha wzięli udział w ,,Rajdzie rowerowym imienia starszego posterunkowego Władysława Krzyżanowskiego".

I miejsce w wyścigu rowerowym na trasie Mirów-Przymiłowice k.Olsztyna zajął uczeń klasy IIIF Sawicki Damian, II miejsce Dariusz Puch. Pozostali członkowie SGR,,Dzwonek'' byli w ścisłej czołówce.

Puchary ufundował i wręczył Przewodniczący Rady Miasta Częstochowa Zdzisław Wolski. Rajd został zorganizowany przez NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej w Częstochowie pod patronatem Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie.

Nasza szkoła gościła organizatorów Olimpiady Zwolnieni z Teorii.. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do stworzenia projektów społecznych. Kontakt z p. L. Czaja i p. E. Skuza.

Uczestnicy programu zakładają i realizują własne projekty społeczne przy wsparciu portalu zwolnienizteorii.pl. Po rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do praktycznych informacji z dziedziny zarządzania projektami i pokrewnych, które umożliwiają skuteczne działanie na rzecz rozwiązania wybranego problemu społecznego.

Za zrealizowany w praktyce projekt uczestnicy uzyskują międzynarodowe certyfikaty biznesowe, sygnowane m.in. przez Project Management Institute R.E.P.