Nowe Innowacje

W roku szkolnym 2023/2024 w Technikum Nr 2 w Częstochowie w zawodzie technik logistyk poszerzamy swoją ofertę edukacyjną o dwie NOWE klasy:

  1. Klasa sportowa – piłka nożna chłopców
  2. Oddział przygotowania wojskowego – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dla kandydatów do obu nowo otwartych oddziałów zostanie przeprowadzona próba sprawności fizycznej.

Informacje dotyczące próby sprawności fizycznej będą publikowane na szkolnej stronie internetowej.

Można też w tej sprawie kontaktować się z sekretariatem szkoły.