80. rocznica zdobycia Monte Cassino

You are currently viewing 80. rocznica zdobycia Monte Cassino

W dniu 17 maja uczniowie klas mundurowych naszej szkoły, wraz z pocztem sztandarowym brali udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę zdobycia Monte Cassino.
Uroczysty capsztyk odbył się przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.