20 listopada odbył się pierwszy etap III edycji Olimpiady Cyfrowej

Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on-line, mini-projektów oraz zawodów finałowych.

Motywem przewodnim III Olimpiady Cyfrowej są prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania mediów. Tym zagadnieniom zostało poświęcona duża część zadań z pośród 50, które uczniowie musieli rozwiązać w ciągu 60 minut.

Wyniki pierwszego etapu ogłoszone zostaną do końca listopada.

Życzymy powodzenia!!