Faktury za II semestr należy dostarczyć do dnia 4 czerwca 2019 roku do pedagoga szkolnego.