Zakład Karny w Herbach

26 września uczniowie klas I A i I B mieli okazję odwiedzić Zakład Karny w Herbach. Podczas wizyty młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania i organizacją pracy Zakładu Karnego, działalnością i zadaniami Służby Więziennej oraz specyfiką pracy funkcjonariusza SW.

Prowadzący starali się przestrzec uczniów przed konsekwencjami zachowań łamiących prawo, nieprzystosowania społecznego oraz uświadomić jaki to może mieć nieodwracalny wpływ na dalsze życie.

Zademonstrowano również środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie funkcjonariusza SW.

Bardzo dziękujemy pracownikom Służby Więziennej za poświęcony czas i ciekawą lekcję.