ZAJĘCIA Z STATYSTYKI

W dniu 7 marca uczniowie klasy 2A kształcący się w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez p. Gabrielę Noczyńską i p. Barbarę Olszok, które pracują w Urzędzie Statystycznym w Katowicach Oddział w Częstochowie.

Zajęcia odbyły się w ramach przedmiotu Podstawy ekonomii i statystyki i dotyczyły zasobów informacyjnych statystyki publicznej. Na końcu lekcji wszyscy uczniowie otrzymali długopisy z logo Głównego Urzędu Statystycznego, a nauczyciel koordynujący zajęcia p. J. Grochowina – kalendarz i ciekawe materiały edukacyjne.

{gallery}2023.03.08_stat{/gallery}