Zajęcia z Grafologiem

W dniu 26 lutego klasa Id4 w ramach realizacji innowacji policyjnej uczestniczyła w zajęciach z biegłym grafologiem panem Arturem Bracisiewiczem.

Uczniowie uzyskali informacje na temat kryminalistycznych badań dokumentów oraz jakie wymagania należy spełnić, żeby wykonywać ten zawód. Zapoznali się z rodzajami przestępstw dotyczących dokumentów i karami przewidzianymi za nie.