ZAJĘCIA TERENOWE

W dniu 16. majaklasa IC wzięła udział w zajęciach terenowych z geografii w Parkach Podjasnogórskich pod opieką p. L. Czaja.

Młodzież wykonywała zadania z mapą i kompasem w terenie, szkoliła wyznaczanie azymutu, odczytywała czas miejscowy na podstawie zegara słonecznego. Uczniowie rozpoznawali skały, z których wykonana jest nawierzchnia alejek w Parkach oraz rodzaj rudy żelaza, która wydobywana była w okolicy Częstochowy. Na zakończenie zajęć młodzież lokalizowała najstarsze drzewa, które zostały objęte ochroną prawną – pomniki przyrody w Parku 3 Maja.

Zajęcia w terenie były bardzo dobrą okazją do integracji zespołu klasowego.

{gallery}2023.05.18_teren{/gallery}