Z wizyta w Kłomnicach

12 kwietnia klasa II C oraz III E – kształcąca się w zawodzie technik logistyk, w ramach innowacji policyjnej, odwiedziła Komisariat Policji w Kłomnicach. 

Uczniowie zwiedzili nowo wybudowany budynek komisariatu, który posiada nowoczesne zaplecze logistyczne i socjalne. Młodzież miała okazję zobaczyć pokój niebieski służący do przesłuchań lub rozmów z dziećmi, areszt, dyżurkę, pokój odpraw oraz siłownię.

W Sali konferencyjnej panowie asp. Paweł Kuban oraz Bogumił Trejtowicz przeprowadzili krótkie pogadanki na temat cyberprzemocy, ataku terrorystycznego w szkole oraz handlu ludźmi.