XIV EDYCJA Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej.

Olimpiada rozgrywana jest w trójstopniowym systemie on-line i stacjonarnym:
I etap – szkolny w systemie on-line – organizowany w szkołach, których uczniowie uczestniczą w olimpiadzie,
II etap – okręgowy w systemie on-line – organizowany w okręgu zlokalizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki,
III etap – ogólnopolski: jednodniowy w systemie stacjonarnym – odbywa się w siedzibie Organizatora.

Na podstawie Art.44 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425) laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Uczniowie zgłaszają indywidualnie swój udział za pomocą linku do rejestracji udziału w olimpiadzie: https://wsl.com.pl/pl/olimpiada do dnia 11.10.2022 r. włącznie. Po tym czasie rejestracja będzie niemożliwa.

Osoby chętne prosimy o zgłoszenia osobiste lub przez e- dziennik do nauczycieli: E.Waryś. M.Skoczewska, M.Sitkiewicz-Smolarek.