X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej w Akademii WSB

12.02.2020 r. odbędzie się etap szkolny X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej.

Rozpoczęcie o godz. 8:50. Zbiórka pod salą 60.

Etap szkolny polegać będzie na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru.