X Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Zgłoszenia do udziału w X OOL przyjmowane są do 20.09.2017 r. w sali 90 (w godzinach od 8.00 do 15.45)

Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się 4.10.2017 r. o godzinie 11.00. Do 27.10.2017 r. nastąpi ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych)

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zwolnieni są z etapu pisemnego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.