Wyższa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości

17 marca odbyła się lekcja pokazowa z penitencjarystyki dla uczniów klas mundurowych. Zajęcia przeprowadzili przedstawiciele kadry pedagogicznej wraz ze studentami SWWS.

Zajęcia mają na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów tematyką Służby Więziennej, a przede wszystkim przybliżenie pracy instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz zapoznanie z ofertą studiów na kierunku penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.