Wyprawka szkolna

Rodzice uczniów niepełnoletnich lub pełnoletni uczniowie zainteresowani WPRAWKĄ SZOLNĄ dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego składają wypełniony WNIOSEK do dnia 11 września 2020 r. do pedagoga szkolnego – pokój nr 40.

Do wniosku należ dołączyć fakturę na zakupione podręczniki lub/i oświadczenie o zakupie.

{slider=Wniosek o wyprawkę szkolną}

{/sliders}