Wyniki Matur

11 sierpnia od godz. 8.00 na stronie OKE Jaworzno https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20/index.php zostaną udostępnione wyniki egzaminów dla każdego zdającego.

Obowiązują loginy i hasła, które otrzymaliście w lutym.

Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się w szkole od godz. 11.45 według poniższego harmonogramu: 

Godzina

Klasa

Sala

Wejście

11.45 – 12.30

IV D

świetlica

Wejście z tyłu szkoły przy świetlicy

11.45 – 12.30

ABS

Sala 28

Wejście główne

12.30 – 13.15

IV A

świetlica

Wejście z tyłu szkoły przy świetlicy

12.30 – 13.15

IV E

Sala 28

Wejście główne

13.15 – 14.00

IV B

świetlica

Wejście z tyłu szkoły przy świetlicy

13.15 – 14.00

IV F

Sala 28

Wejście główne

14.00 – 14.45

IV C.

świetlica

Wejście z tyłu szkoły przy świetlicy

14.00 – 14.45

IV G

Sala 28

Wejście główne

Podczas odbierania świadectw obowiązują wytyczne sanitarne czyli dezynfekcja rąk przy wejściu, zakrywanie nosa i ust.