Wyniki egzaminów zawodowych

You are currently viewing Wyniki egzaminów zawodowych

Informujemy że 27.03.2024 r. od godz. 10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ, opublikowane zostaną wyniki egzaminu zawodowego – sesja zima 2024
Link: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl.
Świadectwa, certyfikaty i dyplomy będą wydawane przez szkołę po 8 kwietnia 2024 r.
Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji – zima 2024 do 4 kwietnia mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji lato 2024.

Zdawalność dla poszczególnych kierunków:
Technik Logistyk – 97,5%
Technik Spedytor – 96,3%
Technik Ekonomista – 100%

Gratulujemy