Wyniki Egzaminów Zawodowych

Wszelkie informacje dotyczące Egzaminów Zawodowych udziela Pani Wicedyrektor do spraw przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.

Prosimy o nieprzyjeżdżanie do szkoły.

Dyplomy będą wydawane w terminie późniejszym.