Wycieczka na Ukrainę

W dniach od 18 do 24 marca 2019 roku odbędzie się dofinansowana przez MON, wycieczka na Ukrainę. Koszt 450 zł/os.

Informacje oraz zapisy przyjmowane są do końca lutego 2019r. w sekretariacie pok. 41.

Ilość miejsc ograniczona!

Program wycieczki