Wycieczka do Urzędu Pocztowego

18.12.2015 roku klasa II A – technik logistyk – zwiedziła i zapoznała się z działalnością I Urzędu Pocztowego w Częstochowie, przy ul. Orzechowskiego 7. Uczniowie dowiedzieli się, że przedmiotem działalności gospodarczej poczty jest:

* prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług pocztowych,
* emisja, wprowadzanie i wycofywanie z obiegu znaczków pocztowych, kartek pocztowych oraz kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej,
* wykonywanie innych usług, w tym w zakresie prenumeraty prasy, kolportażu prasy i wydawnictw, filatelistyki,
* świadczenie usług finansowych i pośrednictwo w ich wykonywaniu,
* świadczenie usług logistycznych, a w szczególności przewóz przesyłek towarowych oraz ich konfekcjonowanie i magazynowanie.