Wycieczka do OSP Dżbów

27 marca klasy realizujące innowację „pożarniczą” – I A oraz II A – kształcące się w zawodzie technik logistyk, odwiedziły jednostkę OSP Dźbów należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uczniowie zapoznali się w wyposażeniem i sprzętem OSP oraz uczestniczyli w tradycyjnych ćwiczeniach o charakterze warsztatów. Zobaczyli udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu z samochodu po uderzeniu bocznym, elementy ratownictwa technicznego oraz ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Niektóre czynności były wykonywane przez uczniów, pod nadzorem strażaków.
Serdecznie podziękowania dla strażaków z OSP Dźbów za zaproszenie i fantastyczny pokaz. Szczególne wyrazy wdzięczności dla dh Karoliny Palacz.

{gallery}2017.03.27_ospd{/gallery}