Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dzisiaj Komisja wyborcza w składzie: z-ca dyrektora Aleksandra Kupczak, pedagog szkolny Agata Zacharska i opiekun Samorządu uczniowskiego Agata Marks, podała wyniki głosowania na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Nową przewodniczącą została Oliwia Szymanek z kl. IIA, jej zastępcami Oktawian Trenda z kl. III F i Nikola Derda z kl. II E.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu wspaniałych osiągnięć