Wszystkich Świętych

Zgodnie z tradycją naszej szkoły 30.10.2015 delegacje uczniów klas pierwszych złożyły z okazji Dnia Wszystkich Świętych wiązanki i znicze na grobach zmarłych nauczycieli, uczniów i pracowników naszej szkoły. Na częstochowskie cmentarze (Kule, Rocha, Cmentarz Komunalny), klasy pierwsze udały się pod opieką wychowawców po uroczystym apelu przygotowanym przez panią mgr A.Szewczyk. Apel poświęcony był pamięci zmarłych uczniów, nauczycieli, dyrektorów i pracowników naszej szkoły.

Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…………