Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2022r.  czwartek

godz. 9.00 – klasy I 

pozostałe klasy spotkanie z wychowawcą

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022r.             

22 grudnia – wigilie klasowe

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

06 – 11 kwietnia 2023r.

Praktyka zawodowa

03.10 – 31.10.2022r. klasa IV A

03.10 – 31.10.2022r. klasa IV E

02.11 – 30.11.2022r. klasa IV B

02.11 – 30.11.2022r. klasa IV D

05.12 – 11.01.2023r. klasa IV C

01.02 – 28.02.2023r. klasa III A

01.02 – 28.02.2023r. klasa III E

01.03 – 28.03.2023r. klasa III B

01.03 – 28.03.2023r. klasa III D

12.04 – 17.05.2023r. klasa III C

Semestr I

Dla klas IV od 01.09.2022r. do 16.12.2022r. – 15 tygodni

Dla klas młodszych od 01.09.2022r. do 13.01.2023r.

Semestr II

 

Dla klas IV od 19.12.2021r. do 24.04.2022r. – 15 tygodni

Dla klas młodszych od 30.01.2023r. do 23.06.2023r.

Ilość tygodni

Klasy III i IV 5  – 33 tygodnie (4 tygodnie praktyki)

Klasy IV – 30 tygodni                 

Pozostałe klasy – 37 tygodni

Egzamin maturalny - próbny

01, 02, 03 marca 2023r.

Egzamin maturalny

4, 5, 8  maja 2023r.

poprawkowi: pisemny - 22.08.2023. godz. 9.00; 

ustny 21.09.2023r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa

10 - 14 stycznia 2023r. – pisemny  kwalifikacje trójliterowe, poprawki

09 stycznia 2023r. – praktyczny SPL.04, SPL.05, poprawki

12 - 14 stycznia 2023r. – praktyczny EKA.04, poprawki

10 stycznia 2023r. – pisemny kwalifikacje dwuliterowe

09 –21 stycznia 2023r. – praktyczny TE

Ogłoszenie wyników i wydanie certyfikatów 31 marca 2023r.

Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje do 7.04. 2023r.    

Dyplomy dla absolwentów od 26 maja 2023r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia

02 – 07  czerwca 2023r. – pisemny  kwalifikacje trójliterowe

01 czerwca 2023r. – praktyczny SPL.04, SPL.05 (poprawki)

01 – 18 stycznia 2023r. – praktyczny EKA.04

02 czerwca 2023r. – pisemny kwalifikacje dwuliterowe

01 czerwca 2023r. – praktyczny TL, TS

01 – 18 czerwca 2023r. – praktyczny TE

Ogłoszenie wyników i wydanie certyfikatów 31 sierpnia 2023r.

Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje 08 września 2022r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

28 kwietnia 2023r.

Zakończenie zajęć szkolnych

23 czerwca 2023r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora szkoły

07 października 2022r.

Wycieczka  nauczycieli

31 października 2022r.

Dzień przed Wszystkimi Świętymi

09 stycznia 2023r.

Egzaminy zawodowe

marzec 2023r.

Dzień otwarty (środa)

02 maja 2023r.

Dzień po 1 maja

04, 05, 08 maja 2023r.

Matura

01 czerwiec 2023r.

Egzaminy zawodowe

09 czerwca 2023r.

Dzień po Bożym Ciele