Rozpoczęcie roku szkolnego

04 września 2023r.  poniedziałek  godz. 9.00 – klasy pierwsze
Pozostałe klasy spotkanie z wychowawcą

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022r.
22 grudnia – wigilie klasowe

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 02 kwietnia 2023r.

Praktyka zawodowa

25.09 – 20.10.2023r. -  IV D

25.09 – 20.10.2023r. – III A

30.10 – 27.11.2023r. – IV B

30.10 – 27.11.2023r. – III B

27.11 – 22.12.2023r. – III E

27.11 – 22.12.2023r. – III D

04.03 – 29.03.2024r. – IV A

04.03 – 29.03.2024r. – III C

02.04 – 29.04.2024r. – IV C

02.04 – 29.04.2024r. – IV E

Semestr I

Dla klas V od 04.09.2023r. do 15.12.2023r.

Dla klas młodszych od 04.09.2023r. do 12.01.2024r.

Semestr II

 

Dla klas V od 18.12.2023r. do 26.04.2024r.

Dla klas młodszych od 15.01.2024r. do 21.06.2024r.

Ilość tygodni

Klasy III i IV – 32 tygodnie

Klasy V – 30 tygodni                 

Pozostałe klasy – 36 tygodni

Egzamin maturalny - próbny

19, 20, 21 lutego 2024r.

Egzamin maturalny

7, 8, 9 maja 2024r. 

poprawkowi: pisemny - 20.08.2024r.  godz. 9.00;  ustny 21.08.2024r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa

10 - 15 stycznia 2024r. – pisemny kwalifikacje trójliterowe

09 stycznia 2024r. – praktyczny SPL.01, SPL.04, SPL.05

11 - 13 stycznia 2024r. – praktyczny EKA.04

15 -19 stycznia 2024r. – praktyczny EKA.05

09 – 20 stycznia 2024r. – praktyczny HAN.01

Ogłoszenie wyników i wydanie certyfikatów 27 marca 2024r.

Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje do 8.04. 2024r.
Dyplomy dla absolwentów od 24 maja 2024r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia

04 - 10 czerwca 2024r. – pisemny kwalifikacje trójliterowe

03 czerwca 2024r. – praktyczny SPL.01, SPL.04, SPL.05

10 - 13 czerwca 2024r. – praktyczny EKA.04

13 -18 czerwca 2024r. – praktyczny EKA.05

03 – 19 czerwca 2024r. – praktyczny HAN.01

Ogłoszenie wyników i wydanie certyfikatów 30 sierpnia 2024r.
Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje do 09.09. 2024r.    

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

26 kwietnia 2024r.

Zakończenie zajęć szkolnych

21 czerwca 2024r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora szkoły

29 września 2023r.

Wycieczka nauczycieli

09 stycznia

Egzaminy zawodowe

marzec 2024r.

Dzień otwarty

02 maja 2024r.

Dzień po 1 maja

06 maja 2024r.

Dzień przed maturą

07, 08, 09 maja 2024r.

Matura

31 maj 2024r.

Dzień po Bożym Ciele

03 czerwca

Egzamin zawodowy