Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2020r.  wtorek godz. 9.00 – kl. I, godz. 10.00 – kl. II, 
godz. 11.00 – III i IV

Zimowa przerwa świąteczna

22 grudnia – wigilie klasowe

23 – 31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe

01 – 14 lutego 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01 – 06 kwietnia 2021r.

Praktyka zawodowa

III E  - 28.09 – 23.10.2020r.

III D – 26.10 – 23.11.2020r.

III B – 24.11 – 21.12.2020r.

II A4 – 01.03 – 26.03.2021r.

II B4 – 12.04 -30.04.2021r.   10.05 – 14.05.2021r.

II C4 – 17.05 – 11.06.2021r.

II D4 – 12.04 – 30.04.2021r.  10.05 – 14.05.2021r.

II E4 – 12.04 – 30.04.2021r.  10.05 – 14.05.2021r.

III A, III C, III G – praktyki zagraniczne – termin do ustalenia

Semestr I

Dla klas IV od 02.09.2020r. do 11.12.2020r. – 15 tygodni

Dla klas młodszych od 02.09.2020r. do 05.02.2021r.

Semestr II

 

Dla klas IV od 14.12.2020r. do 30.04.2021r. – 15 tygodni

Dla klas młodszych od 08.02.2021r. do 25.06.2021r.

Ilość tygodni

Klasy II A4, B4, C4, D4, E4, III A, B, C, D, E – 34 tygodnie (4 tygodnie praktyki)

Klasa III G – 35 tygodni (3 tygodnie praktyki)

Klasy IV – 30 tygodni

Pozostałe klasy – 38 tygodni

Egzamin maturalny - próbny

17, 18, 19 luty 2021r.

Egzamin maturalny

4, 5, 6 maja 2021r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa

12 stycznia 2021r. – pisemny A.30; A.31; A.32; AU.22; A.35; AU.35; A.36; AU.36 (poprawki); AU.32; AU.31;

11 stycznia 2021r. – praktyczny A.30; A.31, A.32, AU.22 (TL – poprawki); AU.32; AU.31

14 – 16 stycznia 2021r. – praktyczny A.35; AU.35 (poprawki)

16 – 18 stycznia 2021r. – praktyczny A.36; AU.36 (poprawki)

Ogłoszenie wyników i wydanie certyfikatów 31 marca 2021r.
Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje dla absolwentów 28 maja 2021r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia

07 czerwiec 2021r. – pisemny SPL.01

11 – 15 czerwca 2021r. – pisemny EKA.04

08 – 12 czerwca 2021r. – praktyczny SPL.01; EKA.04

Poprawki – egzamin pisemny: 22 czerwiec 2021r. – A.30; A.31; A.32; AU.22; AU.32; AU.31; AU.35; AU.36

Poprawki  - egzamin praktyczny: 21 czerwca 2021r. – A.30; A.31; A.32; AU.22; AU.32; AU.31

24 – 26 czerwiec 2021r. – A.35; AU.35

26 – 28 czerwiec 2021r. – A.36; AU.36

Ogłoszenie wyników i przekazania dyplomów - 31 sierpnia 2021r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

30 kwietnia 2021r.

Zakończenie zajęć szkolnych

25 czerwca 2021r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora szkoły

Termin do ustalenia

Wycieczka nauczycieli

02 listopada 2020 r.

Dzień Zaduszny

11 stycznia 2021 r.

Egzamin zawodowy

12 stycznia 2021 r.

Egzamin zawodowy

Termin do ustalenia

Dzień otwarty

04 maja 2021 r.

Matura

05 maja 2021 r.

Matura

06 maja 2021 r.

Matura

04 czerwca 2021 r.

Piątek po Bożym Ciele