Od 23.09.2020 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do projektu "Zawodowa współpraca 4" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szczegóły.

Zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w Europejskim Dniu Języków.

W tym dniu klasa przychodzi przebrana w kolory wylosowanego państwa europejskiego, a ta która zdobędzie najwięcej punktów z Quizu będzie mogła przedstawić Dyrekcji listę „trzech życzeń", z których jedno, możliwe do zrealizowanie zostanie spełnione.

Quiz odbędzie się w świetlicy szkolnej w dniu 25 września o godz. 11.40.

Rodzice uczniów niepełnoletnich lub pełnoletni uczniowie zainteresowani WPRAWKĄ SZOLNĄ dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego składają wypełniony WNIOSEK do dnia 11 września 2020 r. do pedagoga szkolnego – pokój nr 40.

Do wniosku należ dołączyć fakturę na zakupione podręczniki lub/i oświadczenie o zakupie.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, którzy mieszkają na terenie GMINY CZĘSTOCHOWA.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł netto.

Wniosek o stypendium szkolne wypełniają rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń.
Wypełniony wniosek wraz z pełną niezbędna dokumentacją do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej należy złożyć do dnia 14 września 2020 r.
do pedagoga szkolnego – pokój nr 40.

Przez MOPS rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje (zawarte w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

 

 Dokumenty

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

1 września po długiej przerwie wracamy do tradycyjnego nauczania w szkole. Zachowujemy dotychczasową liczebność klas i bezpośredni kontakt nauczycieli z uczniami. Musimy jednak dbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady higieny i bezpieczeństwa wskazane przez MEN, MZ i GIS. Ogólna strategia funkcjonowania szkoły przedstawia poniższy plakat. Szczegółowe rozwiązania bezpiecznego powrotu do szkoły są umieszczone w zakładce Regulamin pracy i nauki.

2020.08.30 bpowrot 1

Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie nowe roku szkolnego.

Rozpoczęcie odbędzie sie według następującego harmonogramu:

Klasy I godz. 9:00

Klasy II godz. 10:00

Klasy III i IV godz. 11:00

Zapraszamy wszystkich rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie, które odbędzie się zgodnie z poniższych harmonogramem:

klasy I - 31.08.2020 (poniedziałek) o godz. 17:00

klasy II - 1.09.2020 (wtorek) o godz. 17:00

klasy III i IV - 2.09.2020 (środa) o godz. 17:00

11 sierpnia od godz. 8.00 na stronie OKE Jaworzno https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20/index.php zostaną udostępnione wyniki egzaminów dla każdego zdającego.

Obowiązują loginy i hasła, które otrzymaliście w lutym.

Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się w szkole od godz. 11.45 według poniższego harmonogramu: 

Godzina

Klasa

Sala

Wejście

11.45 - 12.30

IV D

świetlica

Wejście z tyłu szkoły przy świetlicy

11.45 - 12.30

ABS

Sala 28

Wejście główne

12.30 - 13.15

IV A

świetlica

Wejście z tyłu szkoły przy świetlicy

12.30 - 13.15

IV E

Sala 28

Wejście główne

13.15 - 14.00

IV B

świetlica

Wejście z tyłu szkoły przy świetlicy

13.15 - 14.00

IV F

Sala 28

Wejście główne

14.00 - 14.45

IV C.

świetlica

Wejście z tyłu szkoły przy świetlicy

14.00 - 14.45

IV G

Sala 28

Wejście główne

Podczas odbierania świadectw obowiązują wytyczne sanitarne czyli dezynfekcja rąk przy wejściu, zakrywanie nosa i ust.

Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i Pracownikom szkoły

życzymy słońca, interesujących podróży, bezpiecznych przygód,

odpoczynku, dużó zabawy oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

 

Dyrekcja

ZS im. J. Kochanowskiego w Częstochowie

Drodzy uczniowie!

Wszyscy Ci którzy w dniach 22, 23, 25 i 26 czerwca zdają egzamin zawodowy proszeni są o zapoznanie z poniższymi zasadami organizacji egzaminu.

Szczegółowe informacje dotyczące rozlokowania uczniów w poszczególnych salach zostały wysłane przez Panią Dorotę Szymczyńską z wykorzystaniem e-dziennika.

W razie wątpliwości proszę kierować do niej wszystkie pytania (e-dziennik).

Informacje dotyczące egzaminu zawodowego

Harmonogram egzaminów

Przybory

Wytyczne MEN, GIS, OKE

 

W dniach od 15 czerwca do 10 lipca 2020 kandydaci składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

Wniosek ten kandydaci mogą złożyć:

Osobiście w siedzibie szkoły z zachowaniem warunków sanitarnych (dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły, maseczka ochronna, zachowanie dystansu społecznego)

Przesyłając wniosek na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacji wniosek należ wydrukować, podpisać we właściwych miejscach – kandydat i jego rodzice/prawni opiekunowie. Następnie podpisany wniosek należy zeskanować i przesłać na podany adres mailowy. Przesyłając z podpisem elektronicznym rodziców/prawnych opiekunów – za pomocą profilu zaufanego.

Więcej artykułów…