Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie na stwórzenie własnej wizji „Centrum Edukacyjne Przyszłości w Minecraft”

Na podstawie wizualizacji dostępnej na stronie www.zawodowaczestochowa.pl najdokładniej jak to możliwe odwzoruj elewację „Centrum Edukacyjne Przyszłości w Minecraft”, jeśli chodzi o wnętrze, pozostawiamy pełną dowolność!

Czekamy na baseny, pracownie, miejsca wypoczynku i sale konferencyjne. Wypełnij wymarzone centrum po brzegi swoją kreatywnością.

Ocena prac konkursowych będzie uwzględniać następujące elementy:

  • odwzorowanie pracy
  • zgodność pracy z tematyką konkursu
  • pomysłowość
  • wykonanie, przedstawienie szczegółów
  • poziom artystyczny

Laureatami konkursu będą uczniowie, którzy zajmą od 1 do 3 miejsca, a każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w konkursie.

Na laureatów czekać będą nagrody o wartości nawet 1000 zł – w tym między innymi monitor gamingowy.

Czas zgłoszeń upływa 17 stycznia 2021 r. o godz. 23:59.

Szczegóły konkursu: https://zawodowaczestochowa.pl/

 

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 grudnia 2020 roku następują zmiany w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego:

• egzaminy będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach
• brak egzaminów ustnych (możliwe tylko dla absolwentów, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną).
• zniesienie obowiązku zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

ZMIANY W DEKLARACJACH MATURALNYCH

• Jeśli jesteś w czwartej klasie i złożyłeś deklarację wstępną do dnia 30.09.2020r. lub
• Jeśli jesteś absolwentem z poprzednich lat i złożyłeś już deklarację przed wejściem w życie nowego rozporządzenia

Nie musisz składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie chcesz wprowadzić żadnej innej zmiany - Twoja wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.

Musisz złożyć deklarację ostateczną, jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów dodatkowych, które zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej musisz nanieść zmiany, potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć deklarację do dyrektora szkoły. Możesz też złożyć nową deklarację – formularz jest dostępny tutaj:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Q&A/EM%202021%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20Wariant%20A.pdf

Preferowany przez szkołę termin wprowadzania zmian w deklaracjach tegorocznych absolwentów to czas styczniowych egzaminów zawodowych.

Absolwenci z poprzednich lat, którzy chcą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego mogą składać deklaracje do dnia 8 lutego 2021r. Można ją pobrać korzystając z poniższego linku, wypełnić i przynieść do szkoły.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Q&A/EM%202021%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20Wariant%20A.pdf

Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu maturalnego:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/zasady-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego-w-2021-r-pytania-i-odpowiedzi/

 KONKURS NA PROJEKT WIZUALIZACJI BUDYNKU CENTRUM EDUKACYJNEGO PRZYSZŁOŚCI w CZĘSTOCHOWIE

Gmina Miasto Częstochowa
ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Częstochowie na stworzenie wizualizacji budynku/kompleksu budynków szkoły, która byłaby – w mniemaniu uczniów – miejscem idealnym do zdobywania wiedzy i doświadczenia oraz stawiania pierwszych kroków na swojej ścieżce zawodowej. Centrum edukacyjne to nic innego jak szkoła przyszłości – nowoczesna i przyjazna, bez barier architektonicznych i niewykluczająca kogokolwiek. Niechaj wyobraźnia naszych uczniów wyznaczy granice…

Celem Konkursu jest
stworzenie wizualizacji budynku przyszłości w Częstochowie. Budynek ma pełnić funkcje edukacujno – naukowe i zapewnić młodym ludziom optymalne warunki rozwoju społecznego i klimat dla rozwijania umiejętności oraz komptencji. Budynek powinien spełniać standardy zasad zrównoważonego rozwoju z naciskiem na bycie budynkiem ekologicznym. Poza funkcją szkolną – salami do nauki i laboratoriami - istotną częścią kompleksu powinny być obiekty spędzania czasu wolnego, baseny, korty tenisowe, galeria sztuki, etc.
Stworzone przez uczniów Centrum Edukacyjne będzie podstawą do dalszych działań częstochowskich uczniów w świecie rzeczywistości wirtualnej w ramach najnowszego projektu przygotowywanego przez miasto.

Jury Konkursu
składa się z przedstawicieli miasta:
- Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji UM
- Sławomir Stolarski – Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej UM
- Anna Tymoshenko – Kierownik Centrum Obsługi Inwestora UM
Jury wyłoni najlepszy projekt, którego autor/autorzy otrzymają nagrodę ufundowaną przez Centrum Obsługi Inwestora.

Wymagania techniczne
Wizualizacja w formie elektronicznej: w programie graficznym lub – w przypadku wersji malarskiej lub rysunkowej – skan, powinna zostać przesłana do Urzędu Miasta Częstochowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin i forma składania projektów
Projekty należy przesłać do 4 stycznia 2021 roku do godziny 15:30.

Uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego, który odbędzie się w styczniu 2021 roku, proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

Wg komunikatu Dyrektora CKE zdający na egzamin zawodowy może wnieść następujące przyrządy:

Egzamin pisemny: Wszystkie kwalifikacje
Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz można mieć kalkulator prosty.

Egzamin praktyczny:

Kwalifikacje: A.30; A.31; A.32; AU.22; AU.31; AU.32; AU.35:
Kalkulator prosty; ołówek; gumka; linijka; temperówka; długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Kwalifikacja: AU.36:
Kalkulator prosty; ołówek; gumka; linijka; ekierka; temperówka; długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Kwalifikacja: A.35:
Kalkulator prosty; ołówek; gumka; długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Kwalifikacja: A.36:
Kalkulator prosty; długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

Każdy z uczniów musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (dowód osobisty lub legitymację szkolną)

PRZYPOMINAMY o reżimie sanitarnym: obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. Przy wejściu do szkoły obowiązkowa dezynfekcja rąk.

Maseczkę i rękawiczki można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku przy którym będą rozwiązywane zadania egzaminacyjne. Po skończeniu egzaminu należy ponownie założyć maseczkę i rękawiczki.

Na egzamin należy zgłosić się na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Przy wejściu obowiązkowa dezynfekcja rąk.

HARMONOGRAM

Egzamin praktyczny

Data

Godzina

Numer

kwalifikacji

ilość osób

Miejsce

Uczniowie/klasa

11.01

9.00 – 11.00

AU.22

25

świetlica

Kl. III TL

11.01

9.00 – 11.00

AU.31

15

Sala 55

Kl. IV F  TS

11.01

9.00 – 11.00

A.31

4

Sala 104

absolwenci

11.01

13.00 – 15.00

AU.32

87

Sala gimnastyczna

Kl. IV  TL

11.01

13.00 – 15.00

AU.32

15

Sala 52

Kl. IV  TL

11.01

13.00 – 15.00

AU.32

15

Sala 55

Kl. IV  TL

11.01

13.00 – 15.00

A.32

4

Sala 104

absolwenci

11.01

16.00 – 18.00

A.30

3

Sala 104

absolwenci

14.01

15.00 - 18.00

AU.35

6

Sala 51

Kl. III G/IV G

14.01

15.00 - 18.00

AU.35

6

Sala 54

Kl. III G/IV G

18.01

15.00 - 18.00

AU.36

8

Sala 51

Kl. IV G  TE

18.01

15.00 - 18.00

AU.36

8

Sala 54

Kl. IV G  TE

18.01

15.00 - 18.00

AU.36

8

Sala 39

Kl. IV G  TE

 

 Egzamin pisemny

Data

Godzina

Numer

kwalifikacji

ilość osób

Miejsce

Uczniowie/klasa

12.01

10.00 – 11.00

AU.22

1

świetlica

Kl. III TL

12.01

10.00 – 11.00

AU.31

15

Sala 55

Kl. IV F  TS

12.01

10.00 – 11.00

AU.35

3

Sala 52

Kl. III G

12.01

12.00 – 13.00

AU.32

87

Sala gimnastyczna

Kl. IV  TL

12.01

12.00 – 13.00

AU.32

15

Sala 52

Kl. IV  TL

12.01

12.00 – 13.00

AU.32

15

Sala 55

Kl. IV  TL

12.01

12.00 – 13.00

AU.36

24

świetlica

Kl. IV G  TE

 

 

Prosimy wszystkich rodziców, uczniów oraz absolwentów o głosy w tegorocznym Budżecie Obywatelskim.

Głosowanie odbywa się za pomocą strony internetowej:

www.konsultacje.czestochowa.pl

GŁOSUJEMY NA PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI 721 ‼️‼️

KAŻDY głos się liczy !!!!

2020.11.06 bop

Jesteśmy wicemistrzami Częstochowy w Sztafetowych biegach przełajowych w kategorii chłopców. Na tych samych zawodach dziewczęta zajęły 5 miejsce.

Gratulacje obu zespołom.

W dniu 6.10.2020 r klasy I D, IB, IIIC pod opieką p. M. Skoczewskiej, A. Pytel oraz L. Czaja wzięły udział w marszu na orientację zorganizowanym w Lesie Aniołowskim.
Młodzież miała za zadanie zorientować się w terenie, wyszukać na podstawie mapy, punkty biegów na orientację, podbić się na punktach i wrócić na metę.
Marsz na orientację był bardzo dobrą okazją do ćwiczenia znajomości mapy , orientacji w terenie oraz integracji zespołów klasowych.

Jak co roku w Dniu Chłopaka nie zabrakło emocji i rywalizacji sportowej. W tym roku także odbyło się "Pompowanie w Kochanie". Trzyosobowe zespoły z każdej klasy miały wykonać jak najwięcej pompek w czasie 30 sekund. Jak zawsze walka była zacięta i emocjonująca. Klasa IIC4 okazała się bezkonkurencyjna zdobywając tytuł Mistrza w robieniu pompek na czas.

GRATULACJE!!!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

Samorząd uczniowski
Marta Skrzypkowiak
Agnieszka Kędzierska

Jesteśmy najlepszą szkołą ponadpodstawową w Częstochowie w lekkiej atletyce w kategorii chłopców.

Najlepsze wyniki indywidualne uzyskali:

Patryk Prokopowicz 100 m - I miejsce,

Kacper Szczerba 200 m - I miejsce i rekord życiowy,

Mateusz Kacperka 200 m II miejsce,

Dawid Kiszka 1500 m II miejsce,

Patryk Taranek skok w dal II miejsce ,

Mateusz Sobański pchniecie kulą III miejsce,

Sztafeta 4 x 100 m I miejsce,

Dawid Szczepański rzut dyskiem III miejsce,

Konrad Cichocki w oszczepie III miejsce.

Opiekunem drużyny jest Paweł Trebert.

W dniu 25.09.2020r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. W tym roku klasy pierwsze losowały nazwę państwa, które miały zaprezentować oraz przygotować pytania z wiedzy o tym kraju dla pozostałych uczestników.

W konkursie międzyklasowym I miejsce zdobyła klasa I A, która podała najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące krajów europejskich. Klasa ta pokonała także przeciwników w konkurencji na najlepszą prezentację - przedstawiając wylosowane państwo: Grecję. W nagrodę klasa I A może przedstawić Dyrekcji naszej szkoły trzy życzenia, z których jedno będzie spełnione.

GRATULUJEMY

W dniach 14-16 września klasa 2C4 i 2B5 brały udział w obozie szkoleniowo-obronnym w Biskupicach. 

Uczniowieskoszarowani byli jak na poligonie, spali w namiotach i ćwiczyli w mundurach. Młodzież uczestniczyła w zajęciach patrolowych, strzelniczych oraz jeżdzili na quadach. Wieczorem wszyscy bawili się przy ognisku i kiełbasce.