W dniu 6.10.2020 r klasy I D, IB, IIIC pod opieką p. M. Skoczewskiej, A. Pytel oraz L. Czaja wzięły udział w marszu na orientację zorganizowanym w Lesie Aniołowskim.
Młodzież miała za zadanie zorientować się w terenie, wyszukać na podstawie mapy, punkty biegów na orientację, podbić się na punktach i wrócić na metę.
Marsz na orientację był bardzo dobrą okazją do ćwiczenia znajomości mapy , orientacji w terenie oraz integracji zespołów klasowych.

Jak co roku w Dniu Chłopaka nie zabrakło emocji i rywalizacji sportowej. W tym roku także odbyło się "Pompowanie w Kochanie". Trzyosobowe zespoły z każdej klasy miały wykonać jak najwięcej pompek w czasie 30 sekund. Jak zawsze walka była zacięta i emocjonująca. Klasa IIC4 okazała się bezkonkurencyjna zdobywając tytuł Mistrza w robieniu pompek na czas.

GRATULACJE!!!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

Samorząd uczniowski
Marta Skrzypkowiak
Agnieszka Kędzierska

Jesteśmy najlepszą szkołą ponadpodstawową w Częstochowie w lekkiej atletyce w kategorii chłopców.

Najlepsze wyniki indywidualne uzyskali:

Patryk Prokopowicz 100 m - I miejsce,

Kacper Szczerba 200 m - I miejsce i rekord życiowy,

Mateusz Kacperka 200 m II miejsce,

Dawid Kiszka 1500 m II miejsce,

Patryk Taranek skok w dal II miejsce ,

Mateusz Sobański pchniecie kulą III miejsce,

Sztafeta 4 x 100 m I miejsce,

Dawid Szczepański rzut dyskiem III miejsce,

Konrad Cichocki w oszczepie III miejsce.

Opiekunem drużyny jest Paweł Trebert.

W dniu 25.09.2020r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. W tym roku klasy pierwsze losowały nazwę państwa, które miały zaprezentować oraz przygotować pytania z wiedzy o tym kraju dla pozostałych uczestników.

W konkursie międzyklasowym I miejsce zdobyła klasa I A, która podała najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące krajów europejskich. Klasa ta pokonała także przeciwników w konkurencji na najlepszą prezentację - przedstawiając wylosowane państwo: Grecję. W nagrodę klasa I A może przedstawić Dyrekcji naszej szkoły trzy życzenia, z których jedno będzie spełnione.

GRATULUJEMY

W dniach 14-16 września klasa 2C4 i 2B5 brały udział w obozie szkoleniowo-obronnym w Biskupicach. 

Uczniowieskoszarowani byli jak na poligonie, spali w namiotach i ćwiczyli w mundurach. Młodzież uczestniczyła w zajęciach patrolowych, strzelniczych oraz jeżdzili na quadach. Wieczorem wszyscy bawili się przy ognisku i kiełbasce.

Od 23.09.2020 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do projektu "Zawodowa współpraca 4" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szczegóły.

Zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w Europejskim Dniu Języków.

W tym dniu klasa przychodzi przebrana w kolory wylosowanego państwa europejskiego, a ta która zdobędzie najwięcej punktów z Quizu będzie mogła przedstawić Dyrekcji listę „trzech życzeń", z których jedno, możliwe do zrealizowanie zostanie spełnione.

Quiz odbędzie się w świetlicy szkolnej w dniu 25 września o godz. 11.40.

Rodzice uczniów niepełnoletnich lub pełnoletni uczniowie zainteresowani WPRAWKĄ SZOLNĄ dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego składają wypełniony WNIOSEK do dnia 11 września 2020 r. do pedagoga szkolnego – pokój nr 40.

Do wniosku należ dołączyć fakturę na zakupione podręczniki lub/i oświadczenie o zakupie.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, którzy mieszkają na terenie GMINY CZĘSTOCHOWA.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł netto.

Wniosek o stypendium szkolne wypełniają rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń.
Wypełniony wniosek wraz z pełną niezbędna dokumentacją do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej należy złożyć do dnia 14 września 2020 r.
do pedagoga szkolnego – pokój nr 40.

Przez MOPS rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje (zawarte w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

 

 Dokumenty

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

1 września po długiej przerwie wracamy do tradycyjnego nauczania w szkole. Zachowujemy dotychczasową liczebność klas i bezpośredni kontakt nauczycieli z uczniami. Musimy jednak dbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady higieny i bezpieczeństwa wskazane przez MEN, MZ i GIS. Ogólna strategia funkcjonowania szkoły przedstawia poniższy plakat. Szczegółowe rozwiązania bezpiecznego powrotu do szkoły są umieszczone w zakładce Regulamin pracy i nauki.

2020.08.30 bpowrot 1

Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie nowe roku szkolnego.

Rozpoczęcie odbędzie sie według następującego harmonogramu:

Klasy I godz. 9:00

Klasy II godz. 10:00

Klasy III i IV godz. 11:00

Zapraszamy wszystkich rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie, które odbędzie się zgodnie z poniższych harmonogramem:

klasy I - 31.08.2020 (poniedziałek) o godz. 17:00

klasy II - 1.09.2020 (wtorek) o godz. 17:00

klasy III i IV - 2.09.2020 (środa) o godz. 17:00

Więcej artykułów…