20 października klasy pierwsze o profilu "Działania logistyczne w policji" oraz "Elementy edukacji policyjno - prawnej" spotkały się z pracownikiem Komendy Miejskiej w Częstochowie, który przybliżył uczniom zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków a w szczególności dopalaczy.

Spotkanie odbyło się w ramach X kampanii "Białe serca", która promuje życie bez uzależnień.