W dniu 20.09.2023r klasa 1ap została zaproszona do OHP w Częstochowie.

Uczniowie brali udział w zajęciach integracyjnych pt. ”Poznajmy się”, które przeprowadzili doradcy zawodowi - Pani Justyna Sandelewska i Pan Zbigniew Garski. Uczniowie grali także w grę manualną - „Koło Współpracy” oraz planszową grę symulacyjną „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Podczas zajęć mieli okazję zbadać swoje predyspozycje zawodowe wykonując test profil zainteresowań.