W dniu 6 czerwca odbył się "Szkolny konkurs o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego", w którym wzięły udział trzyosobowe drużyny klas pierwszych.

Uczniowie udzielali odpowiedzi ustnych na losowo wybrane pytania z puli za 2, 4 i 6 punktów.

Zwycięzcami konkursu została klasa I d reprezentowana przez:
Krzysztofa Bielnickiego, Antoninę Mączyńską, Franciszka Olszewskiego.

Drugie miejsce zajęła klasa I g, którą reprezentowali: Wiktoria Nowak, Jakub Kudło, Jakub Ścigała.

Trzecie miejsce przypadło klasie I a reprezentowanej przez: Piotr Świątkowski, Xavier Gawron, Oliwier Gawron.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.