31 maja 2023 roku odbyła się Konferencja "Szkoła bardziej dostępna" podsumowująca funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Uczestnikiem panelu dyskusyjnego jako koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW był pan Mariusz Zawada - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie.