19 maja w Muzeum Kresowym Częstochowie, odbyła się gala wręczenia nagród uczniom z częstochowskich szkół, którzy zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”.

Nagrody wręczał Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak - ppor. rez. - członek Koła ZOR RP w Częstochowie oraz ppłk Krzysztof Tomaszewski i mjr Grzegorz Klose.

W Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie:

I miejsce zajął Jakub Janik z kl 2b
II miejsce zajął Seweryn Szpak kl. 4a5
III miejsce zajął Kamil Kazimierczak z kl. 4a5

Ponadto komisja doceniając oryginalność prac przyznała wyróżnienie specjalne dla: Marty Kancerek z kl. 4 e5