24 lutego klasy If i IIIb, które realizują rozszerzoną geografię, pod opieką T.Cieślak i L. Czaja wzięły udział w warsztatach geograficznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

Młodzież mogła doskonalić umiejętności prognozowania pogody oraz rozpoznawać pospolite skały i minerały.