W dniu 07.12.2022 o godz.11:00 w sali 39 odbyła się VII edycja Olimpiady Statystycznej –II Etap okręgowy. Udział wzięły 3 uczennice: Zuzanna Gałązka (4E5), Daria Pepłowska (3E) i Julia Jasińska (4E5).

Zawody II stopnia – zawody okręgowe, polegały na rozwiązaniu w ciągu 90 minut testu on-line (29 pytań i 2 zadania). Za rozwiązanie testu uczestnik mógł uzyskać od 0 do 80 punktów. Aby zakwalifikować się do Zawodów III stopnia - zawodów centralnych, należy uzyskać minimum 50% punktów (przechodzi z każdego okręgu po 3 uczniów, maksymalnie do 32 uczniów z największą liczbą punktów ze wszystkich okręgów).

Przebieg zawodów obserwowała przedstawicielka Głównego Urzędu Statystycznego/Oddział w Katowicach – pani Aneta Pieniek. Z ramienia szkoły nad organizacją olimpiady czuwały Aleksandra Bednarska i Justyna Grochowin.

Gratulujemy Zuzannie, Darii i Julii udziału w etapie okręgowym!