W I semestrze 2021/2022 r zgłosiliśmy się do II edycji II Konkursu Ekologicznego „Edukujemy- Pomagamy”, konkursu organizowanego przez REBA Organizacja Odzysku S.A. Konkurs polegał na zbiórce baterii.

Uczniowie i pracownicy skrupulatnie zbierali i przynosili do szkoły zużyte baterie. Wyniki ogłoszono w czerwcu. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego wytypowano jako laureata w zbiórce tychże baterii.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę baterii, a tym samym w ochronę środowiska. Zachęcamy do dalszej zbiórki.