W dniach 20-22 czerwca klasy IC i IE z innowacją wojskową uczestniczyły w obozie szkoleniowym, który odbył się w JURA PARK Biskupice.

Zajęcia w poszczególnych dniach odbywały się zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem, który obejmował m. in. zajęcia z taktyki zielonej, techniki jazdy quadami i zajęcia z wykorzystaniem markerów do paintballa, zajęcia ogólnorozwojowe, podnoszenie umiejętności strzeleckich, ćwiczenia musztry, podstawowe techniki survivalu oraz zajęcia poszukiwawczo-taktyczne z użyciem środków łączności krótkofalowej.